admin

۱۳۹۶/۰۶/۲۵

ایزو ۳۴۰۰۱، ISO 34001 امنیت و انعطاف پذیری، سیستم مدیریت ایمنی برای اطمینان سازمانی در خصوص صحت، درستی و اعتماد به محصولات و خدمات

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۳۴۰۰۱، ISO 34001 امنیت و انعطاف پذیری ، سیستم مدیریت ایمنی برای اطمینان سازمانی در خصوص صحت ، درستی و اعتماد به […]
۱۳۹۶/۰۶/۲۵

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت پنجم

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت پنجم  در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]
۱۳۹۶/۰۶/۱۹

ایزو ۲۱۱۰۱:۲۰۱۴، ISO 21101:2014 الزامات سیستم مدیریت ایمنی در گردشگری ماجراجویانه

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۲۱۱۰۱:۲۰۱۴، ISO 21101:2014 الزامات سیستم مدیریت ایمنی در گردشگری ماجراجویانه    مشاوره ایزو و استانداردهای بین ­المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات […]
۱۳۹۶/۰۶/۱۹

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت چهارم

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت چهارم در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]