admin

۱۳۹۵/۱۱/۲۴
مشاوره ایزو - ایزو 21500 - مدیریت پروژه

استاندارد ISO 21500:2012

مشاوره ایزو و استانداردهای بین المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت های مشاوره مدیریت محسوب می شود. در این سری از مقالات قصد داریم با […]
۱۳۹۵/۱۱/۲۳

استاندارد ISO 37001:2016

۱۳۹۵/۱۱/۰۸

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۲۸۰۰۱، ISO 28001

مشاوره ایزو و استانداردهای بین­ المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­های مشاوره مدیریت محسوب می­شود.
۱۳۹۵/۱۰/۲۹

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۲۱۵۰۳، ISO/DIS 21503

مشاوره ایزو و استانداردهای بین ­المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­های مشاوره مدیریت محسوب می­شود.