admin

۱۳۹۵/۱۲/۰۸
برگزاری رویداد - ایزو 20121 - مدیریت رویداد

مشاوره ایزو ۲۰۱۲۱، ISO 20121:2012

سیستم مدیریت پایدار رویدادها و مراسم    مشاوره ایزو و استانداردهای بین­ المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­های مشاوره مدیریت محسوب می­شود. در این سری […]
۱۳۹۵/۱۲/۰۲

آموزش مبانی و الزامات ISO 10002 و ISO 10004

ISO10002-10004
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
ایزو مراکز آموزشی - ایزو 29990 - ایزو آموزش

مشاوره ایزو استاندارد ISO 29990:2010

استاندارد ISO 29990:2010 بهبود کیفیت خدمات آموزشی غیررسمی و آموزش‌های سازمانی   مشاوره ایزو و استانداردهای بین­ المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­های مشاوره مدیریت […]
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
صدور گواهینامه ایزو - تجارت الکترونیک - ایزو 10008

صدور گواهینامه ایزو ISO 10008:2013

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۱۰۰۰۸، ISO 10008 مشاوره ایزو و استانداردهای بین ­المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت های مشاوره مدیریت محسوب می­شود. به طور […]