دوره کاربردهای علم داده در خرده فروشی ها و فروشگاه های زنجیره ای