ایزو آموزش

۱۳۹۵/۱۲/۰۲
ایزو مراکز آموزشی - ایزو 29990 - ایزو آموزش

مشاوره ایزو استاندارد ISO 29990:2010

استاندارد ISO 29990:2010 بهبود کیفیت خدمات آموزشی غیررسمی و آموزش‌های سازمانی   مشاوره ایزو و استانداردهای بین­ المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­های مشاوره مدیریت […]