دانستنیها

2022/07/22

دوره برنامه ریزی تعمیرات و تعمیرات (ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو)

نام دوره ی آموزشی:  برنامه ریزی تعمیرات و تعمیرات (ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو) کد دوره: SBC-T-011-00 مدت زمان دوره: 8 ساعت مخاطبان […]
2018/06/26

استقرار ایزو 9001:2015 در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت دهم

استقرار ایزو 9001:2015 در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت دهم در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]
2018/06/26

صدور گواهینامه ایزو برای استانداردهای زیست محیطی

صدور گواهینامه ایزو برای استانداردهای زیست محیطی پایش تغییرات آب و هوایی ، کمّی سازی آلودگی گازهای گلخانه ای (GHG) و ارائه راهکارهای سبز برای مدیریت […]
2017/11/25

ایزو 39001:2012، ISO 39001:2012 سیستم مدیریت ایمنی حمل و نقل جاده ای – الزامات و راهنما

ایزو 39001:2012، ISO 39001:2012 سیستم مدیریت ایمنی حمل و نقل جاده ای – الزامات و راهنما مشاوره ایزو و استانداردهای بین ­المللی امروزه یکی از مهمترین […]
2017/11/25

استقرار ایزو 9001:2015 در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت نهم

استقرار ایزو 9001:2015 در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت نهم  در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]
2017/11/11

استقرار ایزو 9001:2015 در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت هشتم

استقرار ایزو 9001:2015 در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت هشتم  در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]
2017/11/11

ایزو 55001:2014، ISO 55001:2014 الزامات سیستم مدیریت دارایی ها

صدور گواهینامه ایزو ایزو 55001:2014، ISO 55001:2014 الزامات سیستم مدیریت دارایی ها مشاوره ایزو و استانداردهای بین­ المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­ های مشاوره […]
2017/10/26

استقرار ایزو 9001:2015 در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت هفتم

استقرار ایزو 9001:2015 در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت هفتم  در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]
2017/10/26

صدور گواهینامه ایزو ایزو 14105:2011، ISO 14105:2011 مدیریت مستندات – مدیریت تغییرات برای سیستم مدیریت مستندات الکترونیک

صدور گواهینامه ایزو ایزو 14105:2011، ISO 14105:2011 مدیریت مستندات – مدیریت تغییرات برای سیستم مدیریت مستندات الکترونیک مشاوره ایزو و استانداردهای بین المللی امروزه یکی از […]
2017/09/24

استقرار ایزو 9001:2015 در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت ششم

استقرار ایزو 9001:2015 در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت ششم  در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]