دانستنیها

۱۳۹۷/۰۴/۰۵

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت دهم

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت دهم در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]
۱۳۹۷/۰۴/۰۵

صدور گواهینامه ایزو برای استانداردهای زیست محیطی

صدور گواهینامه ایزو برای استانداردهای زیست محیطی پایش تغییرات آب و هوایی ، کمّی سازی آلودگی گازهای گلخانه ای (GHG) و ارائه راهکارهای سبز برای مدیریت […]
۱۳۹۶/۰۹/۰۴

ایزو ۳۹۰۰۱:۲۰۱۲، ISO 39001:2012 سیستم مدیریت ایمنی حمل و نقل جاده ای – الزامات و راهنما

ایزو ۳۹۰۰۱:۲۰۱۲، ISO 39001:2012 سیستم مدیریت ایمنی حمل و نقل جاده ای – الزامات و راهنما مشاوره ایزو و استانداردهای بین ­المللی امروزه یکی از مهمترین […]
۱۳۹۶/۰۹/۰۴

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت نهم

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت نهم  در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]