فرایند خدمات مشاوره

ویژگی های یک مشاور خوب
۱۳۹۵/۰۶/۱۶
تکنیک های ایزو TS خودروسازی/ SPC
۱۳۹۵/۰۶/۱۶

فرایند خدمات مشاوره

 

در این سلسله مقالات قصد داریم راهنمایی های لازم را به سازمان­ها جهت انتخاب شرکت مشاوره ایزو مناسب یا مشاور ایزو ارائه نمائیم. دراین مقاله قصد داریم فرایند کار یک مشاور ایزو را تشریح کنیم.

شرکت مشاوره ایزو 7

از دیدگاه گروه مشاوران S.B.C به عنوان سازمانی که تاکنون افتخار خدمت رسانی به عنون مشاور ایزو در بسیاری از سازمان های کشور داشته است، فرایند بهینه کار برای ارائه خدمات مشاوره استاندارد به شر ح زیر است:

  1. ارزیابی اولیه: در این گام، مشاور ایزو سازمان را مورد بررسی قرار داده و میزان فاصله سازمان با الزامات استانداردهای تحت پروژه مشخص می کند. در بسیاری از موارد گزارش GAP ANALYSE به عنوان خروجی این فاز مورد توجه قرار می گیرد. شرکت مشاوره ایزو با اجرای این گام برنامه ریزی را برای اجرای پروژه تسهیل می کند.
  2. آموزش: در این مرحله مشاور ایزو اقدام به برگزاری آموزش های مورد نیاز پرسنل سازمان می کند. این آموزش ها عموما مرتبط با الزامات استانداردهای تحت پروژه است.
  3. طراحی مستندات: در گام بعدی مشاور ایزو با افراد مورد نیاز در سازمان مصاحبه کرده و سیستم کاری سازمان را مشخص می کند. در این فاز مشاور ایزو با توجه به نیازمندی های مطرح شده در طول مصاحبات، مستندات سیستم را طرح ریزی می کند. این مستندات عبارتند از خط مشی، اهداف سازمان، روش های اجرایی، دستورالعمل ها، فرم ها.
  4. اجرای سیستم: در این مرحله، مشاور ایزو در کنار سازمان بوده و پرسنل سازمان را در استقرار مستندات طراحی شده یاری خواهد کرد. تجربه شرکت مشاوره ایزو در این گام می تواند سبب تسهیل اجرای مستندات توسط سازمان باشد.
  5. ممیزی داخلی: پس از پایان فاز اجرا، مشاور ایزو تیم ممیزی داخلی سازمان را تربیت کرده و سازمان را از حیث انطباق با الزامات استانداردهای تحت پروژه مورد ممیزی قرار می دهد. هدف از اجرای این ممیزی این است که مشاور ایزو و سازمان عدم انطباق های بالقوه و بالفعل سازمان را شناسایی کنند و برای آن ها اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تعریف کنند.
  6. ممیزی نهایی و صدور گواهینامه: در این فاز شرکت مشاوره ایزو تا پایان ممیزی نهایی از طرف شرکت CB همراه سازمان بوده و سازمان را در زمینه رفع عدم انطباق های احتمالی یاری خواهد کرد.

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *