ایزو ۳۰۰۰۰:۲۰۰۹، ISO 30000:2009 استاندارد کشتی ها و فنون دریایی-سیستم مدیریت بازیافت کشتی

ایزو ۳۴۰۰۱، ISO 34001 امنیت و انعطاف پذیری، سیستم مدیریت ایمنی برای اطمینان سازمانی در خصوص صحت، درستی و اعتماد به محصولات و خدمات
۱۳۹۶/۰۶/۲۵
استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت ششم
۱۳۹۶/۰۷/۰۲

ایزو ۳۰۰۰۰:۲۰۰۹، ISO 30000:2009 استاندارد کشتی ها و فنون دریایی-سیستم مدیریت بازیافت کشتی

صدور گواهینامه ایزو

ایزو ۳۰۰۰۰:۲۰۰۹، ISO 30000:2009

استاندارد کشتی ها و فنون دریایی – سیستم مدیریت بازیافت کشتی – مشخصه هایی برای سیستم مدیریت بازیافت کشتی همراه با تجهیزات ایمن و سازگار با محیط زیست  مشاوره ایزو و استانداردهای بین­ المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرک ­های مشاوره مدیریت محسوب می­ شود . به طور عام ، پس از اتمام مشاوره ایزو سازمان در پی صدور گواهینامه ایزو است. در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به تجربیات، مزیت­ های صدور گواهینامه ایزو را برای استانداردهای مدیریتی مطرح ، بیان نماییم. در این مقاله به استاندارد ایزو ۳۰۰۰۰:۲۰۰۹ ، ISO 30000:2009 می پردازیم.

صدور گواهینامه ایزو ۳۰۰۰۰:۲۰۰۹ ، ISO 30000:2009، الزاماتی را برای یک سیستم مدیریتی مشخص می کند که طی آن، یک مرکز بازیافت کشتی می تواند خط مشی ، اهداف و روش های اجرایی برای بازیافت ایمن و سازگار با محیط زیست را مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی توسعه دهد. این استاندارد بین المللی الزامات قانونی مرتبط ، استانداردهای ایمنی و عناصر زیست محیطی که یک مرکز بازیافت کشتی نیاز دارد تا یک بازیافت ایمن و سازگار با محیط زیست را انجام دهد، در بر دارد.

صدور گواهینامه ایزو ۳۰۰۰۰:۲۰۰۹،  ISO 30000:2009 کل فرایند را شامل می شود : پذیرش کشتی برای بازیافت، ارزیابی خطرات روی کشتی ، شناسایی و انطباق هرگونه اطلاع رسانی و الزام در خصوص نحوه بازیافت کشتی ، انجام بازیافت به شیوه ایمن و سازگار با محیط زیست ، انجام آموزش های لازم ، اطمینان از در دسترس بودن هرگونه امکانات لازم رفاهی (کمک های اولیه ، بازرسی های بهداشتی ، غذا و نوشیدنی ها)، ذخیره سازی و فراوری مواد بازیافتی کشتی و مدیریت جریان ضایعات و بازیافت.

صدور گواهینامه ایزو ۳۰۰۰۰:۲۰۰۹ ،  ISO 30000:2009 ، پس از استقرار مراحل زیر قابل انجام است:

 1. صدور درخواست ممیزی از سوی سازمان به C.B
 2. ارائه فرم مشخصات از سوی C.B به سازمان
 3. تکمیل فرم مشخصات سازمان و ارسال فرم برای C.B
 4. ارسال قرارداد ممیزی و صدور گواهینامه ایزو از سوی C.B به سازمان
 5. امضای قرارداد و انجام عملیات مالی توسط سازمان
 6. برنامه ریزی برای انجام ممیزی در STAGE1 و STAGE 2
 7. انجام ممیزی مرحله اول توسط تیم ممیزی C.B
 8. انجام ممیزی مرحله دوم توسط تیم ممیزی C.B
 9. ارائه گزارش ممیزی از سوی سر ممیز به کمیته مرتبط در C.B
 10. جمع بندی و نتیجه گیری در خصوص وضعیت صدور گواهینامه ایزو در کمیته مربوطه
 11. ارسال گزارش ممیزی برای سازمان
 12. صدور گواهینامه ایزو پس از رفع عدم انطباق های احتمالی و تحویل به سازمان

صدور گواهینامه ایزو ۳۰۰۰۰:۲۰۰۹ ،  ISO 30000:2009  برای هر مرکز بازیافت کشتی کاربرد دارد اگر آن مرکز بخواهد:

 • یک سیست مدیریت ایمنی و سازگاری با محیط زیست را برای بازیافت کشتی استقرار دهد، اجرا کند، نگهداری کند و بهبود دهد؛
 • در خصوص انطباق با سیاست های خود در زمینه ایمنی و محیط زیست اطمینان کسب کند؛
 • نشان دهد که با ایزو ۳۰۰۰۰:۲۰۰۹، ISO 30000:2009 منطبق است از طریق تایید انطباق توسط ذی نفعان (مثلا مشتریان) یا شرکت های صدور گواهینامه ایزو

همه الزامات ایزو ۳۰۰۰۰:۲۰۰۹،  ISO 30000:2009  به نوعی طراحی شده است که قابلیت صدور گواهینامه ایزو برای سیستم مدیریتی هر نوع مرکز بازیافت کشتی را داشته باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *