صدور گواهینامه ایزو ایزو ۲۰۲۵۲، ISO 20252

مزیت های بکارگیری مشاوره ایزو برای استانداردهای بین المللی استاندارد ISO 17025
۱۳۹۵/۱۰/۱۹
مزیتهای بکارگیری مشاوره ایزو برای استانداردهای بین المللی استاندارد ISO 16923:2016
۱۳۹۵/۱۰/۲۹

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۲۰۲۵۲، ISO 20252

مشاوره ایزو و استانداردهای بین­المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­های مشاوره مدیریت محسوب می­شود.

به طور عام، پس از اتمام مشاوره ایزو سازمان در پی صدور گواهینامه ایزو است. در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به تجربیات، مزیت­های صدور گواهینامه ایزو را برای استانداردهای مدیریتی مطرح بیان نماییم. در این مقاله به استاندارد ایزو ۲۰۲۵۲، ISO 20252 می پردازیم.

صدور گواهینامه ایزو ۲۰۲۵۲، ISO 20252، الزاماتی بین المللی را برای سازمان ها و کارشناسانی که فعالیتهایی در خصوص تحقیقات بازار انجام می دهند، تضمین می کند. این استاندارد به ویژه زمانی که فرایند تحقیقات بازار یک فرایند بین المللی است، کاربرد فراوان دارد.

 صدور گواهینامه ایزو ۲۰۲۵۲، ISO 20252، جایگزین استانداردهای متفرقه قبلی شده و در مقیاس جهانی سطح مشترکی از کیفیت را برای فرایند تحقیقات بازار تعیین می کند.

   دلایل بسیاری وجود دارد که تحقیقات بازار را در سطح جهانی بسیار دشوار می سازند. از جمله آن که، بین ملل مختلف تفاوت های متعددی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و رفتاری وجود دارد. صدور گواهینامه ایزو ۲۰۲۵۲، ISO 20252، سازمان را در خصوص همگام سازی این تفاوت های متعدد، یاری نموده و تحقیقات برون مرزی و بین المللی به رغم همه تفاوت های ملیتی تسهیل می کند.

در حال حاضر کسب و کارهای متعددی در دنیا از این استاندارد اسفاده می کنند، اما رایج ترین کسب و کار هایی که برای فرایند تحقیقات بازار خود از این استاندارد استفاده می کنند عبارتند از صنعت خودروسازی، سلامت و درمان، مالی و مدیریت رسانه هاست.

   صدور گواهینامه ایزو ۲۰۲۵۲، ISO 20252، پس از استقرار مراحل زیر قابل انجام است:

 1. صدور درخواست ممیزی از سوی سازمان به C.B
 2. ارائه فرم مشخصات از سوی C.B به سازمان
 3. تکمیل فرم مشخصات سازمان و ارسال فرم برای C.B
 4. ارسال قرارداد ممیزی و صدور گواهینامه ایزو از سوی C.B به سازمان
 5. امضای قرارداد و انجام عملیات مالی توسط سازمان
 6. برنامه ریزی برای انجام ممیزی در STAGE1 و STAGE 2
 7. انجام ممیزی مرحله اول توسط تیم ممیزی C.B
 8. انجام ممیزی مرحله دوم توسط تیم ممیزی C.B
 9. ارائه گزارش ممیزی از سوی سر ممیز به کمیته مرتبط در C.B
 10. جمع بندی و نتیجه گیری در خصوص وضعیت صدور گواهینامه ایزو در کمیته مربوطه
 11. ارسال گزارش ممیزی برای سازمان
 12. صدور گواهینامه ایزو پس از رفع عدم انطباق های احتمالی و تحویل به سازمان

صدور گواهینامه ایزو ۲۰۲۵۲، ISO 20252 می تواند مزایای زیر را برای سازمان شما در پی داشته باشد:

 • افزایش سود سازمان به دلیل تسهیل حضور در بازار بین المللی؛
 • اثبات توانمندی سازمان برای انجام فرایند تحقیقات بازار در سطح بین الملل؛
 • تسهیل ارتباطات با شرکای خارجی؛
 • حسن شهرت و اعتبار برای سازمان از طریق افزایش قابلیت اطمینان مشتریان به خدمات تحقیقات بازار شما؛

ایجاد اطمینان از تطابق با الزامات قانونی در حوزه تحقیقات بازار؛

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *