ایزو 20121

۱۳۹۵/۱۲/۰۸
برگزاری رویداد - ایزو 20121 - مدیریت رویداد

مشاوره ایزو ۲۰۱۲۱، ISO 20121:2012

سیستم مدیریت پایدار رویدادها و مراسم    مشاوره ایزو و استانداردهای بین­ المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­های مشاوره مدیریت محسوب می­شود. در این سری […]