ایزو 10008

۱۳۹۵/۱۲/۰۲
صدور گواهینامه ایزو - تجارت الکترونیک - ایزو 10008

صدور گواهینامه ایزو ISO 10008:2013

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۱۰۰۰۸، ISO 10008 مشاوره ایزو و استانداردهای بین ­المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت های مشاوره مدیریت محسوب می­شود. به طور […]