مقالات

۱۳۹۶/۰۳/۰۷

ایزو ۲۲۳۲۲:۲۰۱۵، ISO 22322:2015

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۲۲۳۲۲:۲۰۱۵، ISO 22322:2015 امنیت اجتماعی، مدیریت شرایط اضطراری عمومی
۱۳۹۶/۰۳/۰۷

ایزو ۱۴۲۲۴:۲۰۱۶ ، ISO14224:2016

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۱۴۲۲۴:۲۰۱۶، ISO 14224:2016 تعمیرات و نگهداری تجهیزات پتروشیمی، نفت و گاز
۱۳۹۶/۰۱/۳۰
مشاوره ایزو 9001 - 2015 - سازمان های کوچک

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت اول

در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و همچنین تجارب گروه مشاوران S.B.C در امر مشاوره ایزو، نکات مهم در […]
۱۳۹۵/۱۲/۰۸
برگزاری رویداد - ایزو 20121 - مدیریت رویداد

مشاوره ایزو ۲۰۱۲۱، ISO 20121:2012

سیستم مدیریت پایدار رویدادها و مراسم    مشاوره ایزو و استانداردهای بین­ المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­های مشاوره مدیریت محسوب می­شود. در این سری […]