مقالات

۱۳۹۵/۰۹/۲۲

مزیت های بکارگیری مشاوره ایزو برای استانداردهای بین المللی-استاندارد ISO 50001

مشاوره ایزو و استانداردهای بین­المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­های مشاوره مدیریت محسوب می­شود. در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به تجربیات، […]
۱۳۹۵/۰۹/۲۲

۱۰ مزیت ایزو برای سازمان های کوچک و متوسط (SMEs) از زبان مدیران ۱۰ کشور دنیا

برای تماس با گروه مشاوران S.B.C، فعال در حوزه آموزش و مشاوره استانداردهای مدیریتی به منوی تماس با ما مراجعه کنید. در این مقاله و در […]
۱۳۹۵/۰۹/۲۲

مزیت های بکارگیری مشاوره ایزو برای استانداردهای بین المللی-بخش اول

مشاوره ایزو و استانداردهای بین­المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­های مشاوره مدیریت محسوب می­شود. در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به تجربیات، […]
۱۳۹۵/۰۸/۲۹

همراهی سازمان در ممیزی نهایی

مشاوره ایزو و استانداردهای بین­المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­های مشاوره مدیریت محسوب می­شود. در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به تجربیات، […]