صدور گواهینامه ایزو ISO 10668:2010

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت یازدهم
2019/07/15
SBC-T-001-00
2022/07/04

صدور گواهینامه ایزو ISO 10668:2010

ارزشمند ترین دارایی یک کسب و کار در دنیای امروز، نام تجاری (برند) آن است. این دارایی ارزشمند به دلیل ویژگی های منحصربفرد خود در مقایسه با سایر دارایی های کسب و کار نامشهود است و درک ارزش آن به آسانی میسر نیست.

برند می تواند سبب رونق کسب و کار شده و موفقیت های متعدد را برای کسب و کار در بلند مدت تضمین کند. با توجه به نامشهود بودن برند و نام تجاری و غیر فیزیکی بودن آن، سنجش ارزش برند امری دشوار است. از سوی دیگر سنجش ارزش برند به عنوان مهمترین دارایی شرکت، امری اجتناب ناپذیر است چرا که کنترل روند ارزش برند برای کسب و کارهای امروزین حیاتی و گریز ناپذیر است. ارزش برند به راحتی بر ارزش سهام شرکت ها اثر مستقیم دارد. ارزش برند را می توان خلاصه همه ی فعالیت های یک کسب و کار در راستای ایجاد ارزش افزوده از طریق ارائه خدمات و محصولات دانست.

ارزش گذاری برندها روش های مختلفی دارد و تا سال ۲۰۱۰ نیز به روش های متعددی اجرا می شد. اما کمیته تخصصی ارزش گذاری برند سازمان جهانی استاندارد در سال ۲۰۱۰ نسبت به انتشار یک استاندارد جهانی با قابلیت صدور گواهینامه ایزو در زمینه ارزش گذاری برند اقدام کرد.

استاندارد ایزو ISO 10668:2010  با قابلیت صدور گواهینامه ایزو، الزاماتی را در حوزه روش ها و متدهایی برای اندازه گیری مادی ارزش برند مطرح می کند. ایزو ISO 10668:2010 با قابلیت صدور گواهینامه ایزو چارچوبی را برای ارزشیابی برند مشخص می کند که شامل اهداف، مبنای ارزشیابی، رویکردهای ارزشیابی، روش های ارزشیابی و ارزیابی داده های کیفی و مفروضات مرتبط است. این استاندارد همچنین روش هایی را برای گزارش دهی ارزشیابی انجام شده ارائه می دهد.

تجزیه و تحلیل جامع سه عنصری که در استاندارد ایزو ISO 10668:2010 با قابلیت صدور گواهینامه ایزو ارائه شده است، یک تصویر قابل اعتماد از ارزش واقعی برند را نمایش می دهد. مزیت دیگر این استاندارد آن است که به کسب و کارها در سراسر جهان امکان می دهد ارزش اقتصادی برند خود را بر اساس اصول مشترک در جهان که توسط متخصصین این حوزه پایه ریزی شده است، محاسبه کنند.

استاندارد ایزو ISO 10668:2010 با قابلیت صدور گواهینامه ایزو توسط کمیته ارزش گذاری برندISO/PC 231 تهیه شده است و توسط اعضای موسسات استاندارد ملی عضو ISO قابل دسترس است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *