مقالات

۱۳۹۵/۱۲/۰۲
ایزو مراکز آموزشی - ایزو 29990 - ایزو آموزش

مشاوره ایزو استاندارد ISO 29990:2010

استاندارد ISO 29990:2010 بهبود کیفیت خدمات آموزشی غیررسمی و آموزش‌های سازمانی   مشاوره ایزو و استانداردهای بین­ المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­های مشاوره مدیریت […]
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
صدور گواهینامه ایزو - تجارت الکترونیک - ایزو 10008

صدور گواهینامه ایزو ISO 10008:2013

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۱۰۰۰۸، ISO 10008 مشاوره ایزو و استانداردهای بین ­المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت های مشاوره مدیریت محسوب می­شود. به طور […]
۱۳۹۵/۱۱/۲۴
مشاوره ایزو - ایزو 21500 - مدیریت پروژه

استاندارد ISO 21500:2012

مشاوره ایزو و استانداردهای بین المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت های مشاوره مدیریت محسوب می شود. در این سری از مقالات قصد داریم با […]
۱۳۹۵/۱۱/۲۳

استاندارد ISO 37001:2016