مقالات

۱۳۹۶/۰۴/۲۲

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت سوم

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت سوم  در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]
۱۳۹۶/۰۴/۲۲

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۲۱۲۹۸:۲۰۱۷، ISO 21298:2017 انفورماتیک سلامت – نقش های عملکری و ساختاری

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۲۱۲۹۸:۲۰۱۷، ISO 21298:2017 انفورماتیک سلامت – نقش های عملکری و ساختاری    مشاوره ایزو و استانداردهای بین­ المللی امروزه یکی از مهمترین […]
۱۳۹۶/۰۳/۲۵

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت دوم

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت دوم  در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]
۱۳۹۶/۰۳/۲۵

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۳۷۵۰۰:۲۰۱۴ ، ISO 37500:2014 راهنمای برون سپاری