مقالات

۱۳۹۶/۰۹/۰۴

ایزو ۳۹۰۰۱:۲۰۱۲، ISO 39001:2012 سیستم مدیریت ایمنی حمل و نقل جاده ای – الزامات و راهنما

ایزو ۳۹۰۰۱:۲۰۱۲، ISO 39001:2012 سیستم مدیریت ایمنی حمل و نقل جاده ای – الزامات و راهنما مشاوره ایزو و استانداردهای بین ­المللی امروزه یکی از مهمترین […]
۱۳۹۶/۰۹/۰۴

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت نهم

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت نهم  در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]
۱۳۹۶/۰۸/۲۰

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت هشتم

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت هشتم  در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]
۱۳۹۶/۰۸/۲۰

ایزو ۵۵۰۰۱:۲۰۱۴، ISO 55001:2014 الزامات سیستم مدیریت دارایی ها

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۵۵۰۰۱:۲۰۱۴، ISO 55001:2014 الزامات سیستم مدیریت دارایی ها مشاوره ایزو و استانداردهای بین­ المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­ های مشاوره […]