مقالات

۱۳۹۵/۰۶/۱۶

آمادگی های حین ممیزی

  در این سلسله مقالات قصد داریم آمادگی­های لازم را برای سازمان­ها در خصوص ممیزی ارائه دهیم.          به همین منظور صدور گواهینامه ایزو را در ۳ […]
۱۳۹۵/۰۶/۱۶

صدور گواهینامه ایزو – آمادگی های پیش از ممیزی

در این سلسله مقالات قصد داریم آمادگی­های لازم را برای سازمان­ها در خصوص فرایند ممیزی ارائه دهیم.به همین منظور صدور گواهینامه ایزو را در ۳ فاز […]