مقالات

۱۳۹۵/۰۶/۱۶

فرایند خدمات مشاوره

  در این سلسله مقالات قصد داریم راهنمایی های لازم را به سازمان­ها جهت انتخاب شرکت مشاوره ایزو مناسب یا مشاور ایزو ارائه نمائیم. دراین مقاله […]
۱۳۹۵/۰۶/۱۶

ویژگی های یک مشاور خوب

  در این سلسله مقالات قصد داریم راهنمایی های لازم را به سازمان­ها جهت انتخاب شرکت مشاوره ایزو مناسب یا مشاور ایزو ارائه نمائیم. دراین مقاله […]
۱۳۹۵/۰۶/۱۶

معیارهای قرارداد مطابق ISO 10019

  در این سلسله مقالات قصد داریم راهنمایی های لازم را به سازمان­ها جهت انتخاب شرکت مشاوره ایزو مناسب یا مشاور ایزو ارائه نمائیم. دراین مقاله […]
۱۳۹۵/۰۶/۱۶

اقدامات پس از ممیزی

در این سلسله مقالات قصد داریم آمادگی­های لازم را برای سازمان­ها در خصوص ممیزی ارائه دهیم.          به همین منظور صدور گواهینامه ایزو را در ۳ فاز […]