استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت هشتم

ایزو ۵۵۰۰۱:۲۰۱۴، ISO 55001:2014 الزامات سیستم مدیریت دارایی ها
۱۳۹۶/۰۸/۲۰
استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت نهم
۱۳۹۶/۰۹/۰۴

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت هشتم

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت هشتم

 در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و همچنین تجارب گروه مشاوران SBC در امر مشاوره ایزو، نکات مهم در خصوص پیاده سازی اثربخش استاندارد مدیریت کیفیت، ISO 9001:2015 را در سازمان های کوچک و متوسط بیان نمائیم. این سری از مقالات به صورت دنباله دار منتشر خواهند شد.

۸-عملیات

 اقدام اجرایی:

 شما باید به کمک مشاوره ایزو روش های اجرایی را تدوین کنید که راهنمای مواقعی باشد که یک عدم انطباق رخ می دهد و چنین مواقعی که سوابق باید ثبت گردد. سوابق باید شامل منشاء عدم انطباق رخ داده نیز باشد. چه مواقعی دوباره کاری مجاز است و این دوباره کاری چگونه رخ می دهد و در غیر این صورت، چگونه از عدم برگشت مورد نامنطبق به سیستم خود جلوگیری می کنید. همچنین می بایست با کمک مشاوره ایزو این عدم انطباق ها بازنگری شوند تا فرصت برای اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از وقوع مجدد فراهم آید.

 زمانی که شما الزاماتی برای طراحی یک محصول یا خدمت دارید، فرایند از پیش تعیین شده ای که می تواند توسط مشاوره ایزو ارائه شود، وجود دارد که شامل بازنگری مراحل طراحی و توسعه است تا اطمینان کسب شود که طراحی نهایی به طور کامل الزامات کسب و کار یا قرارداد را رعایت می کند. اطلاعات مدون ساده ولی مستند می بایست طی مشاوره ایزو و پیاده سازی آن، طرح ریزی و نگهداری شود تا از رعایت الزامات طراحی و توسعه اطمینان کسب شود.

۹-ارزیابی عملکرد

 در این بند شما می بایست به کمک شرکت مشاوره ایزو به طور کامل همه جنبه های کسب و کار خود را شامل عملکرد اجرایی، سطوح رضایتمندی مشتریان و عملکرد هر یک از تامین کنندگان را مورد ارزیابی قرار دهید.

 این بند همچنین الزاماتی برای ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت در مشاوره ایزو فراهم می آورد.

اقدام اجرایی:

 این بند پیشنهاد می دهد که شما مسئولیت ارزیابی عملکرد را بر عهده داشته باشید اما با تیمی متناسب از پرسنل می بایست ممیزی داخلی را بر اساس آموزش های شرکت مشاوره ایزو برای اطمینان از رعایت الزامات به انجام رسانید. نتایج ممیزی داخلی باید بخشی از بازنگری مدیریت شما باشد. اگر نتایج بازنگری مدیریت، همه جنبه های کسب و کار را رضایت بخش نشان می داد آن گاه توسط مشاوره ایزو برای ممیزی داخلی بعدی برنامه ریزی می شود. پس از هر ممیزی، به کمک مشاوره ایزو مشخص کنید که نیازمندی های سیستم برای بهبود چیست، چگونه اجرایی می شود و چگونه به منظور کسب اطمینان از بهبود، پایش می گردد.

۱۰٫ بهبود

این بند در خصوص رویکرد کلی به توجه به فرصت های شناسایی شده برای بهبود است؛ نیازمندی بهبود را طرح ریزی کنید، اجرایی کنید و برای اطمینان از اثربخشی، به کمک مشاوره ایزو آن را پایش کنید.

 اقدام اجرایی:

 شما به عنوان مالک کسب و کار طبیعتاً به طور مداوم در حال بهبود فرایندهای کاری برای افزایش رضایتمندی مشتریان، ماندن در محیط رقابتی و عقد قراردادهای جدید هستید. برای اثبات این موضوع می بایست با همراهی مشاوره ایزو فرایندی طرح ریزی کنید تا نشان دهد که شما از نزدیک درگیر پرسنل، تامین کنندگان و مشتریان هستید تا فرصت های جدید را برای بهبود بیشتر فرایندهای کسب و کار خود شناسایی کنید.

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *