فاز برگزاری آموزش¬های تخصصی و عمومی (برنامه¬ریزی، اجرا و سنجش اثربخشی آموزشی)

تفاوت ممیزی صدور و ممیزی مراقبتی
۱۳۹۵/۰۷/۲۶
فاز طراحی سیستم
۱۳۹۵/۰۸/۱۵

فاز برگزاری آموزش¬های تخصصی و عمومی (برنامه¬ریزی، اجرا و سنجش اثربخشی آموزشی)

مشاوره ایزو و استانداردهای بین­المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­های مشاوره مدیریت محسوب می­شود. در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به تجربیات،  نحوه مشاوره ایزو را به صورت اصولی آموزش دهیم.

در این مقاله و در ادامه مقالات پیشین ابتدا مراحل اجرای پروژه مشاوره ایزو را بیان می­کنیم. یک پروژه مشاوره ایزو به طور معمول از مراحل زیر تشکیل شده است:

  1. فاز شناخت اولیه یا گپ آنالیز
  2. فاز برگزاری آموزش­های تخصصی و عمومی
  3. فاز طراحی سیستم شامل تدوین خط مشی، روش­های اجرایی، دستورالعمل­ها و …
  4. فاز اجرا و ثبت سوابق
  5. فاز ممیزی داخلی و رفع عدم انطباق­های بالقوه و بالفعل
  6. همراهی سازمان در ممیزی نهایی

در این مقاله قصد داریم فاز برگزاری آموزش­های تخصصی و عمومی را در یک پروژه مشاوره ایزو تکمیل کنیم.

  1. فاز برگزاری آموزش­های تخصصی و عمومی

پس از آن که حین اجرای فاز دوم پروژه مشاوره ایزو، نیاز آموزشی پرسنل مشخص شد، اکنون باید برای تامین نیاز شناسایی شده، برنامه­ریزی انجام شود و پس از اجرای آموزش ها نیز، اثربخشی سنجش گردد. به احتمال بسیار زیاد شما در سازمان خود تقویم آموزشی دارید و یا در برخی سازمان های دیگر که پروژه مشاوره ایزو را به اتمام رسانده اند، آن را دیده اید. تقویم آموزشی در واقع همان برنامه­ریزی آموزشی سازمان است که به وسیله آن مشخص می کند هر کدام از نیازهای آموزشی شناسایی شده، در چه بازه زمانی و چگونه می بایست تامین شود. تامین نیاز آموزشی پرسنل از سه طریق قابل انجام است:

در حالت اول، برخی آموزش ها توسط دانش درون سازمان و نفرات خود سازمان نظیر سرپرستان و مدیران قابل برگزاری است.

در حالات دوم، برخی آموزش ها می بایست توسط شرکت مشاوره ایزو یا مشاور ایزو مربوطه برنامه ریزی و اجرا گردد.

و بالاخره در حالت سوم، برای برخی آموزش ها نیاز است از خدمات سازمان های دیگر استفاده کرد.

پس از تعیین این که دوره های آموزشی مورد نیاز در کدام دسته بندی بالا جای می گیرند، تقویم آموزشی طراحی می شود که طی آن تاریخ برگزاری دوره، نفرات شرکت کننده در آن، محل برگزاری و استاد دوره برنامه ریزی می گردد.

اکنون زمانی که برای کلیه دوره های مورد نیاز (خروجی نیازسنجی آموزشی) برنامه ریزی صورت گرفت و آموزش ها در زمان مشخص برگزار گردید، مشاوره ایزو به سمت سنجش اثربخشی آموزشی پیش خواهد رفت.

همانگونه که خوانندگان محترم مستحضر هستند، اثربخشی یعنی آن که تا چه میزان به اهداف پیش بینی شده دست یافته ایم. یک دوره آموزشی با هدف مشخصی برنامه ریزی و اجرا می شود که عبارتست از افزایش دانش و مهارت پرسنل در آن حوزه مشخص. سنجش اثربخشی آموزشی یعنی آن که سازمان در حین اجرای پروژه مشاوره ایزو می بایست کنترل کند که دوره آموزشی برگزار شده تا چه میزان توانسته است دانش مورد نظر را در فرد ایجاد کرده و مهارت وی را ارتقا ببخشد؟ برای این موضوع روش های متفاوتی وجود دارد. اما کاربردی ترین روش آن است که زمانی پس از برگزاری دوره (به عنوان مثال ۲ ماه پس از برگزاری دوره) از فرد مورد نظر که در دوره اموزشی شرکت کرده است، آزمون به عمل آید. آزمون می تواند کتبی یا عملی باشد و نتیجه آن تعیین کننده اثربخشی آموزشی است. اکنون اگر دوره مطابق روش اجرایی آموزش، دوره اثربخشی تلقی نشود می بایست برای فرد مورد نظر تکرار شود. راهکار دیگر آن است که تاثیر آموزش برگزار شده را در کیفیت و سرعت کار فرد مورد نظر بررسی کنیم. به عنوان مثال اگر حین اجرای پروژه مشاوره ایزو، دوره ای در خصوص اصول ارتباط با مشتریان برگزار شده است، میزان رضایت مشتریان سازمان از نحوه برخورد فرد یاد شده را قبل و بعد از برگزاری دوره بررسی و مقایسه کنیم. رشد این پارامتر، به منزله اثربخش بودن دوره آموزشی برگزار شده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *