بیانیه ماموریت، چشم انداز و ارزش های سازمانی گروه مشاوران S.B.C

بیانیه ماموریت


ما هستیم، تا با ارائه خدمات تخصصی در زمینه استقرار استانداردهای نوین بین المللی، آموزش های فنی و مدیریتی و چاره اندیشی برای ارائه راهکارهای تخصصی بهبود، نقش خود را در راستای افزایش کیفیت زندگی اشخاص حقیقی و حقوقی، ایفا کنیم.


چشم انداز


قرارگیری در جایگاه متخصص ترین و متعهدترین شرکت مشاوره مدیریت در ایران و یکی از 5 شرکت برتر مشاوره مدیریت در سطح منطقه خاورمیانه


ارزش های سازمانی

گروه مشاوران S.B.C با سرلوحه قراردادن شعار تلاقی تخصص و تعهد، ارزش های سازمانی زیر را در نیل به اهداف و چشم انداز والای خود تعریف و در حفظ آنها می کوشد:


ما معتقد به مشتری مداری به معنای واقعی کلمه هستیم و در این مسیر ارائه خدمات درست و به اندازه به مشتریان، بکارگیری روش های کارا و اثربخش در ارائه خدمات تا منجر به کاهش هزینه و زمان شود و حفظ روابط مستمر با مشتریان را در دستور کار قرار داده ایم.


توجه به یادگیری سازمانی و یادگیری فردی در همه سطوح سازمان مورد توجه ویژه ماست. بدون جستجو برای کسب دانش و مهارت های نوین، هرگز نمی توان متعهد به ارائه خدمات متناسب با نیاز مشتریان شد.


ما مسئولیت اجتماعی خود را در برابر آحاد اصناف و مشتریان خود می دانیم و در اجرای آن کوشا هستیم. از جمله حفظ حقوق مشتریان در قراردادهای فیمابین، برقراری روابط حسنه و مناسب با مشتریان که ولی نعمت محسوب می شوند و شرکت در کپین ها و ایده های نوآورانه خدماتی در سطح جامعه در حد توان.


مدل همکاری اعضای شرکت برای ارائه هر چه اثربخش تر و کاراتر خدمات، کار گروهی و Teamwork است. ما هر روز این مدل همکاری را تمرین و در تمام سطوح سازمان گسترش می-دهیم.


میهن پرستی و تلاش برای ارتقا وضعیت واحدهای صنعتی همواره جزء آرمان های گروه مشاوران S.B.C بوده است. به همین منظور، علاوه بر اهمیت کسب درآمد از پروژه ها (همانند هر سازمان خصوصی دیگر) ارائه خدمات نوین و منطبق بر آخرین دانش های بین المللی به اصناف و واحدهای صنعتی و خدماتی در راستای ارتقاء وضعیت این واحدها و در یک آرزوی بزرگ تر، ارتقا وضعیت اقتصاد کشور در دستور کار قرار دارد.


Rate this page