مقالات

2017/06/15

استقرار ایزو 9001:2015 در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت دوم

استقرار ایزو 9001:2015 در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت دوم  در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و […]
2017/06/15

صدور گواهینامه ایزو ایزو 37500:2014 ، ISO 37500:2014 راهنمای برون سپاری

 
2017/05/28

ایزو 22322:2015، ISO 22322:2015

صدور گواهینامه ایزو ایزو 22322:2015، ISO 22322:2015 امنیت اجتماعی، مدیریت شرایط اضطراری عمومی
2017/05/28

ایزو 14224:2016 ، ISO14224:2016

صدور گواهینامه ایزو ایزو 14224:2016، ISO 14224:2016 تعمیرات و نگهداری تجهیزات پتروشیمی، نفت و گاز