دسته‌بندی نشده

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دوره ضمانت و گارانتی

نام دوره ی آموزشی:  ضمانت و گارانتی کد دوره: SBC-T-015-00 مدت زمان دوره: ۳ ساعت مخاطبان دوره: مدیر نمایندگی، نماینده مدیریت، مدیر خدمات پس از فروش، […]
۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دوره استاندارد سازی و الزامات محیطی(ویژه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خودرو)

نام دوره ی آموزشی:  استاندارد سازی و الزامات محیطی(ویژه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خودرو) کد دوره: SBC-T-014-00 مدت زمان دوره: ۵ ساعت […]
۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دوره بازاریابی، فروش و تحویل خودرو(ویژه نمایندگی های فروش خودرو)

نام دوره ی آموزشی:  بازاریابی، فروش و تحویل خودرو(ویژه نمایندگی های فروش خودرو) کد دوره: SBC-T-013-00 مدت زمان دوره: ۱۰ ساعت مخاطبان دوره: مدیر نمایندگی، نماینده […]
۱۴۰۱/۰۴/۳۱

دوره خرید و انبار و برنامه ریزی تامین قطعات(ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو)

نام دوره ی آموزشی:  خرید و انبار و برنامه ریزی تامین قطعات(ویژه نمایندگی های خدمات پس از فروش خودرو) کد دوره: SBC-T-012-00 مدت زمان دوره: ۵ […]