صدور گواهینامه ایزو ایزو ۳۷۵۰۰:۲۰۱۴ ، ISO 37500:2014 راهنمای برون سپاری

ایزو ۲۲۳۲۲:۲۰۱۵، ISO 22322:2015
۱۳۹۶/۰۳/۰۷
استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت دوم
۱۳۹۶/۰۳/۲۵

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۳۷۵۰۰:۲۰۱۴ ، ISO 37500:2014 راهنمای برون سپاری

 

صدور گواهینامه ایزو

ایزو ۳۷۵۰۰:۲۰۱۴ ، ISO 37500:2014

راهنمای برون سپاری

   مشاوره ایزو و استانداردهای بین­المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­های مشاوره مدیریت محسوب می­شود. به طور عام، پس از اتمام مشاوره ایزو سازمان در پی صدور گواهینامه ایزو است. در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به تجربیات، مزیت­های صدور گواهینامه ایزو را برای استانداردهای مدیریتی مطرح بیان نماییم. در این مقاله به استاندارد ایزو ۳۷۵۰۰، ISO 37500 می پردازیم.

برون سپاری بحث جدیدی نیست و مدتهاست که به عنوان یک استراتژی یا تاکتیک مورد استفاده شرکت ها قرار دارد. برون سپاری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است چرا که می تواند در صورت نادیده گرفتن ملاحظات، سبب افت کیفیت محصولات و خدمات، اتلاف زمان بیش از حد و در نهایت نارضایتی مشتری شود. بنابراین فرایند برون سپاری نیازمند مدیریت ویژه ای است.  

صدور گواهینامه ایزو ۳۷۵۰۰، ISO 37500 ، سبب استقرار راهنمایی هایی برای مدیریت فرایند برون سپاری در سازمان می شود. برون سپاری از آن حیث جذاب است که می تواند دسترسی به آخرین فناوری ها را برای کسب  و کار تسهیل کند، تعداد کارکنان را کاهش دهد و در نهایت به کاهش ریسک کمک کند اما در کنار این مزایا ، برون سپاری چالش های فراوانی نیز دارد. استاندارد مذکور می تواند کسب و کار را برای برون سپاری صحیح منعطف سازد.

صدور گواهینامه ایزو ۳۷۵۰۰، ISO 37500  سبب می شود سازمان نظارت سیستماتیکی بر فرایند برون سپاری خود داشته باشد. همچنین این استاندارد کمک می کند تا سازمان روابط مناسبی با تامین کنندگان خدمات برون سپاری فراهم آورد و در واقع یک فرایند تصمیم گیری موثر را ارائه می دهد.

صدور گواهینامه ایزو ۳۷۵۰۰، ISO 37500 بیشتر مناسب سازمان هایی است که فرایندهای پشتیبان خود نظیر فرایندهای مرتبط با فناوری اطلاعات، مدیریت منابع انسانی و حسابداری و مالی را برون سپاری می کنند.

صدور گواهینامه ایزو ۳۷۵۰۰، ISO 37500 ، پس از استقرار مراحل زیر قابل انجام است:

 1. صدور درخواست ممیزی از سوی سازمان به CB
 2. ارائه فرم مشخصات از سوی CB به سازمان
 3. تکمیل فرم مشخصات سازمان و ارسال فرم برای CB
 4. ارسال قرارداد ممیزی و صدور گواهینامه ایزو از سوی CB به سازمان
 5. امضای قرارداد و انجام عملیات مالی توسط سازمان
 6. برنامه ریزی برای انجام ممیزی در STAGE1 و STAGE 2
 7. انجام ممیزی مرحله اول توسط تیم ممیزی CB
 8. انجام ممیزی مرحله دوم توسط تیم ممیزی CB
 9. ارائه گزارش ممیزی از سوی سر ممیز به کمیته مرتبط در CB
 10. جمع بندی و نتیجه گیری در خصوص وضعیت صدور گواهینامه ایزو در کمیته مربوطه
 11. ارسال گزارش ممیزی برای سازمان
 12. صدور گواهینامه ایزو پس از رفع عدم انطباق های احتمالی و تحویل به سازمان

صدور گواهینامه ایزو ۳۷۵۰۰ ، ISO 37500 می تواند مزایای زیر را برای سازمان شما در پی داشته باشد:

 • ایجاد اطمینان از وجود چارچوب استاندارد برای نظارت بر فرایند برون سپاری؛
 • افزایش اطمینان شرکت های طرف برون سپاری برای همکاری با شما؛
 • وجود یک مدل تصمیم گیری منطقی برای تبادلات حین برون سپاری؛

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *