صدور گواهینامه ایزو ایزو ۲۱۰۰۱، ISO 21001 سیستم مدیریتی سازمان های آموزشی – قسمت اول

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت سوم
۱۳۹۶/۰۴/۲۲
استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت چهارم
۱۳۹۶/۰۵/۱۴

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۲۱۰۰۱، ISO 21001 سیستم مدیریتی سازمان های آموزشی – قسمت اول

صدور گواهینامه ایزو

ایزو ۲۱۰۰۱، ISO 21001

سیستم مدیریتی سازمان های آموزشی – قسمت اول

   مشاوره ایزو و استانداردهای بین­ المللی امروزه یکی از مهمترین خدمات شرکت­ های مشاوره مدیریت محسوب می­ شود. به طور عام ، پس از اتمام مشاوره ایزو سازمان در پی صدور گواهینامه ایزو است. در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به تجربیات ، مزیت­ های صدور گواهینامه ایزو را برای استانداردهای مدیریتی مطرح بیان نماییم. در این مقاله به استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱، ISO 21001 می پردازیم.

صدور گواهینامه  ایزو ۲۱۰۰۱ ، ISO 21001 ، یک ابزار ساده مدیریتی را برای سازمان های ارائه دهنده خدمات و محصولات آموزشی فراهم می کند که می تواند نیازمندی ها و الزامات یادگیرندگان و سایر مشتریان را تامین کند . استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱ ، ISO 21001 یک استاندارد مستقل است که بر اساس استاندارد ISO 9001 بنا شده است و با سایر استانداردهای مدیریتی سازگار است.

صدور گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱ ، ISO 21001 بر تعاملات خاص بین سازمان آموزشی ، یادگیرنده ، مشتریان و سایر طرف های ذی نفع تمرکز می کند.

صدور گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱، ISO 21001، الزاماتی را برای سیستم مدیریت مرکز آموزشی (EOMS) فراهم می آورد ؛ زمانی که مرکز یاد شده:

 • نیاز به اثبات توانمندی خود در فراهم آوری، به اشتراک گذاری و ساخت دانش برای یادگیرندگان ، مطابق با الزامات قانونی و مقرراتی دارد.
 • قصد دارد تا رضایتمندی یادگیرندگان ، سایر مشتریان و پرسنل خود را از طریق استقرار اثربخش یک سیستم مدیریت مرکز آموزشی (EOMS) که شامل فرایندهایی برای بهبود سیستم است، افزایش دهد.

صدور گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱، ISO 21001 برای همه مراکز آموزشی که ساخت دانش را برای یادگیرندگان از طریق آموزش ، یاد دهی یا تحقیق فراهم کرده، به اشتراک گذاری و تسهیل می کنند کاربرد دارد ؛ بدون در نظر گرفتن اندازه ، نوع و محصولات و خدمات ارائه شده. بنابراین این استاندارد بین المللی برای سیستم مدیریت هر مرکزی که از یک برنامه آموزشی برای فراهم آوری ، به اشتراک گذاری و انتقال دانش استفاده می کند کاربرد دارد.

صدور گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱، ISO 21001  ، پس از استقرار مراحل زیر قابل انجام است:

 1. صدور درخواست ممیزی از سوی سازمان به C.B
 2. ارائه فرم مشخصات از سوی C.B به سازمان
 3. تکمیل فرم مشخصات سازمان و ارسال فرم برای C.B
 4. ارسال قرارداد ممیزی و صدور گواهینامه ایزو از سوی C.B به سازمان
 5. امضای قرارداد و انجام عملیات مالی توسط سازمان
 6. برنامه ریزی برای انجام ممیزی در STAGE1 و STAGE 2
 7. انجام ممیزی مرحله اول توسط تیم ممیزی C.B
 8. انجام ممیزی مرحله دوم توسط تیم ممیزی C.B
 9. ارائه گزارش ممیزی از سوی سر ممیز به کمیته مرتبط در C.B
 10. جمع بندی و نتیجه گیری در خصوص وضعیت صدور گواهینامه ایزو در کمیته مربوطه
 11. ارسال گزارش ممیزی برای سازمان
 12. صدور گواهینامه ایزو پس از رفع عدم انطباق های احتمالی و تحویل به سازمان

اهمیت صدور گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱، ISO 21001 از آن جهت است که یک نیاز اساسی و مداوم برای سازمان های آموزشی وجود دارد که میزان برآورده سازی الزامات یادگیرندگان و سایر مشتریان را به منظور افزایش توانمندی های خود برای باقی ماندن در صحنه رقابت ارزیابی کنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *