صدور گواهینامه ایزو برای استانداردهای زیست محیطی

ایزو ۳۹۰۰۱:۲۰۱۲، ISO 39001:2012 سیستم مدیریت ایمنی حمل و نقل جاده ای – الزامات و راهنما
۱۳۹۶/۰۹/۰۴
استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت دهم
۱۳۹۷/۰۴/۰۵

صدور گواهینامه ایزو برای استانداردهای زیست محیطی

صدور گواهینامه ایزو برای استانداردهای زیست محیطی

پایش تغییرات آب و هوایی ، کمّی سازی آلودگی گازهای گلخانه ای (GHG) و ارائه راهکارهای سبز برای مدیریت محیط زیست تنها بخشی از کمک هایی هستند که صدور گواهینامه ایزو می تواند به سازمان ها در راه مدیریت تغییرات آب و هوایی یاری رساند.

سازمان جهانی استاندارد ISO ، بیش از ۷۵۰ استاندارد محیطی را شامل استانداردهایی برای استفاده از انرژی های پاک در بازار تجارت جهانی، تکنولوژی های کم مصرف انرژی و حوزه های جلوگیری از انقراض های طبیعت توسعه داده است که قابلیت صدور گواهینامه ایزو نیز دارند.

کمیته فنی ISO/TC 211 استانداردهای بین المللی را در حوزه اطلاعات جغرافیایی و ژئوماتیک توسعه می دهد که قابلیت صدور گواهینامه ایزو نیز دارند. در راه تدوین این استانداردها، سازمان های زیر همکاری دارند:

  • سازمان ملی غذا و کشاورزی ایالات متحده (FAO) در زمینه استانداردهای نقشه برداری های ماهواره ای و دستیابی و پردازش اطلاعات و صدور گواهینامه ایزو در این زمینه
  • سازمان جهانی هواشناسی (WMO) در زمینه استانداردهای داده های هواشناسی و اقلیم شناسی و صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه ایزو ISO 14064 و ISO 14065 توسعه یافته توسط کمیته فنی ISO/TC 207/SC 7 چارچوب توافق شده ی بین المللی را برای اندازه گیری آلودگی گازهای گلخانه ای و صحه گذاری گزارش های ناشی از آن ارائه می کند. این استانداردها از برنامه های کاهش آلودگی گازهای گلخانه ای حمایت می کنند. صدور گواهینامه ایزو ISO 14064 به عنوان یک معیار بین المللی برای پایه گذاری چنین برنامه هایی در حال ظهور است.

استاندارد کربن تایید شده (VCS) توسعه یافته توسط گروه آب و هوا (TCG) ، انجمن مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (IETA) و شورای توسعه پایدار جهانی (WBCSD) به طور خاص الزامات صدور گواهینامه ایزو  ISO 14064 را ادغام کرده و الزامات تصدیق و صحه گذاری استاندارد ایزو ISO 14065 را استفاده می کنند.

دستیابی به توافق بین المللی برای اندازه گیری و صحه گذاری انتشار گازهای گلخانه ای کلید حمایت از توسعه ، شبکه سازی و سازگاری طرح های اعتبار تجاری انتشار است.

سازمان جهانی استاندارد همچنین تعدادی استاندارد را برای ادعاهای زیست محیطی و ارتباطات زیست محیطی با قابلیت صدور گواهینامه ایزو انتشار داده است:

  • صدور گواهینامه ایزو ISO 14020:2000 برچسب های زیست محیطی و اعلامیه ها؛ اصول کلی
  • صدور گواهینامه ایزو ISO 14063:2006 مدیریت زیست محیطی، ارتباطات زیست محیطی، راهنماها و مثال ها
  • صدور گواهینامه ایزو ISO 21930:2007 پایداری در ساخت ساختمان؛ اعلامیه های زیست محیطی ساخت ساختمان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *