استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت هفتم

صدور گواهینامه ایزو ایزو ۱۴۱۰۵:۲۰۱۱، ISO 14105:2011 مدیریت مستندات – مدیریت تغییرات برای سیستم مدیریت مستندات الکترونیک
۱۳۹۶/۰۸/۰۴
ایزو ۵۵۰۰۱:۲۰۱۴، ISO 55001:2014 الزامات سیستم مدیریت دارایی ها
۱۳۹۶/۰۸/۲۰

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت هفتم

استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ در سازمان های کوچک و متوسط – قسمت هفتم

 در این سری از مقالات قصد داریم با توجه به منابع علمی موجود و همچنین تجارب گروه مشاوران S.B.C در امر مشاوره ایزو ، نکات مهم در خصوص پیاده سازی اثربخش استاندارد مدیریت کیفیت، ISO 9001:2015 را در سازمان های کوچک و متوسط بیان نمائیم . این سری از مقالات به صورت دنباله دار منتشر خواهند شد.

۷٫ پشتیبانی

به طور ساده ، هدف از این بند این است که شما به کمک مشاوره ایزو اطمینان کسب کنید همه آنچه را که برای پیشبرد کسب و کار به صورت موثر لازم است ، در نظر گرفته اید. این بند همچنین الزاماتی را بیان می کند که شما با همراهی مشاوره ایزو اطمینان کسب کنید تیم کاری خود به تعداد متناسبی هستند ، تجربه و مهارت لازم را دارند و منابع مورد نیاز برای انجام فرایندهای کاری در اختیار ایشان است. این تقاضاهای کلی عملیاتی می بایست در طول مشاوره ایزو به طور منظم پایش شوند تا از تداوم اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت اطمینان حاصل آید.

 اقدام اجرایی:

اطمینان کسب کنید که:

– کسب و کار شما با تیم کوچک خود ، قادر به برنامه ریزی تامین نیازمندی ها در این رابطه هستند و شما می توانید مسئولیت های مرتبط را تعیین کنید. (می توانید از تجارب مشاوره ایزو استفاده کنید)

– تجهیزات مورد نیاز و همچنین محیط کاری مورد نیاز برای اجرای فرایندهای سازمان، جزئی از برنامه ریزی نیازمندی های تیم شما هستند. (شرکت مشاوره ایزو می تواند در این خصوص به شما کمک کند)

– شما و تیمتان به عنوان بخشی از این برنامه ریزی، تمام مهارت ها و شایستگی های لازم برای اجرای تعهدات سازمانی را کسب می کنید. شما می توانید با کمک مشاوره ایزو ، از طریق ارتباط مستقیم با مشتریان و سنجش رضایتمندی ایشان از این موضوع اطمینان کسب کنید.

– ضروری است که اطلاعات مدون مورد نیاز خود را به شیوه ای رسمی و با همراهی شرکت مشاوره ایزو مستندسازی کنید . این امر فواید شایانی برای شما دارد، به ویژه برای ممیزی های داخلی، بازنگری های مدیریت و همچنین در ممیزی های خارجی. این مستندات می توانند به صورت ترکیبی از مستندات کاغذی و سوابق کامپیوتری و خلاصه ای از تصمیمات اتخاذ شده باشد.

۸٫عملیات

این بند بسیار شبیه بند ۷ است اما در این زمینه صحبت می کند که شما به کمک مشاوره ایزو چه جنبه های عملیاتی در کسب و کار خود باید مد نظر قرار دهید تا توانایی فراهم آوری محصولات و خدمات را مطابق نیازمندی مشتریان و ارتباطات بعدی با مشتریان داشته باشید. این بند شامل طراحی و توسعه جنبه های عملیاتی، نظیر تحویل محصولات و خدمات است. این موضوع با تدوین روش های اجرایی کنترل و بررسی به منظور اطمینان از انطباق با الزامات و همچنین ثبت سوابق برای تایید انطباق با الزامات اجرایی می گردد. (برای تدوین روش های اجرایی می توانید از مشاوره ایزو استفاده کنید)

 اقدام اجرایی:

– شما و تیمتان می بایست فرایندها را بازنگری کنید و نقاط آزمون یا کنترلی را برای تایید تکمیل مراحل اجرایی هر فرایند، تعیین کنید. همچنین سوابق می بایست برای اطمینان از انطباق هر مرحله از فرایند با الزامات از پیش تعیین شده، ثبت شوند.

ادامه در مقاله بعد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *